loader image

GregorianahMedia

Logo (grč. λογότυπος = logotipos), je spoj grafičkih elemenata, simbola i ilustracija koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju. Prvo što potrošači vide kada se susretnu sa vašom kompanijom jeste logo koji je prvi i najvažniji vizuelni element. Sam logo dizajn može biti u obliku tipografije, znaka ili kombinacije znaka i tipografije. Nudimo vam po projektu 3 idejna rešenja gde takođe vršimo i sve potrebne izmene dok ne dođemo do idejnog grafičkog rešenja koji u potpunosti oslikava vašu kompaniju i brend.

Logo

Logo (grč. λογότυπος = logotipos), je spoj grafičkih elemenata, simbola i ilustracija koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju. Prvo što potrošači vide kada se susretnu sa vašom kompanijom jeste logo koji je prvi i najvažniji vizuelni element. Sam logo dizajn može biti u obliku tipografije, znaka ili kombinacije znaka i tipografije. Nudimo vam po projektu 3 idejna rešenja gde takođe vršimo i sve potrebne izmene dok ne dođemo do idejnog grafičkog rešenja koji u potpunosti oslikava vašu kompaniju i brend.

Logo

KONTAKT

Za sva pitanje, saradnju, ponude, pošaljite nam upit
putem kontakt forme, emaila ili telefona.